Sandomierz

Sandomierz nie jest powszechnym tematem na lekcjach historii. Odnosi się wrażenie, że wszystkie ważne dla Polski wydarzenia miały miejsce w takich ośrodkach jak Kraków, Gniezno czy Poznań i Warszawa. Trzeba jednak zaznaczyć, że również Sandomierz stanowił i stanowi nadal ważne miasto na mapie naszego kraju.

Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie są datowane na epokę neolitu (około 4500 lat przed naszą erą), ale Sandomierz rozkwit przeżył w średniowieczu.

Już Gall Anonim zaliczał Sandomierz do jednej z trzech siedzib królewskich, tuż obok Wrocławia i Krakowa. W wiekach średnich miasto odgrywało ważną rolę handlową ze względu na położenie nad Wisłą. Było to miejsce przeprawy z Europy na Wschód.

Ciekawe jest samo pochodzenie nazwy miasta. Wśród najpopularniejszych teorii jest mówiąca o staropolskim imieniu Sędomir. Inna mówi o tym, że rzeka San domierza (dochodzi, wpada) do Wisły, czyli o rzece San wpadającej do Wisły, co ma związek z położeniem geograficznym miasta.

Po rozbiciu dzielnicowym (1138) Sandomierz został stolicą Księstwa Sandomierskiego pod władaniem Henryka, syna Bolesława Krzywoustego. Kolejne lata bywały burzliwe i przyniosły między innymi najazd Tatarów. Później, w piętnastym wieku Sandomierz ponownie zaczął się rozwijać, co miało związek ze stworzeniem szlaku transportu zboża i zjazdami szlacheckimi. Niestety okres wojen szwedzkich odcisnął piętno na Sandomierzu, by po chudych latach znowu miasto dźwignęło się z popiołów. W siedemnastym wieku Sandomierz stał się ważnym ośrodkiem edukacyjnym po otwarciu Kolegium Jezuickiego w 1613 roku.

Po tym, jak Polska straciła niepodległość, Sandomierz stał się miastem granicznym pomiędzy Galicją, a Królestwem Polskim. Leżący pośrodku stracił na znaczeniu. Dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej Sandomierz zaczął znowu się odradzać gospodarczo.

Obecnie to miasto powiatowe leżące w województwie świętokrzyskim, liczące około 23 tysięcy mieszkańców. Jego najważniejszym źródłem dochodów jest turystyka, ale jednocześnie stanowi ważny ośrodek religijny, pełniący funkcję diecezji sandomierskiej. Ponadto do dziś znajduje się tam Collegium Gostomianum ? jedno z najstarszych liceów w Polsce. Za sprawą umieszczenia w Sandomierzu akcji serialu ?Ojciec Mateusz?, miasto od kilku lat notuje wzrost zainteresowania zwiedzających.

To z kolei przekłada się na możliwości rewitalizacji przestrzeni Sandomierza i działań mających podnieść jego atrakcyjność w oczach turystów, jak i poprawić komfort życia mieszkańców.