Co zwiedzać po drodze do Sandomierza

Trasy dojazdowe do Sandomierza. Co po drodze do Sandomierza warto zwiedzić

z Warszawy, trasa przez Radom: około 220 kilometrów

 • zamek w Iłży z czternastego wieku
 • kopalnię neolityczną krzemienia w Krzemionkach Opatowskich koło Ostrowca Świętokrzyskiego (wpisana na Listę Dziedzictwa Europejskiego UNESCO) z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku na Solec n/Wisłą
 • kolegiatę z dwunastego wieku, Bramę Warszawską z czternastego wieku, kościół bernardynów z czternastego i osiemnastego wieku oraz Podziemną Trasę Turystyczną - wszystko w Opatowie
 • kościół z przełomu trzynastego i czternastego wieku i pałac z dziewiętnastego wieku we Włostowie (powiat opatowski)
 • kościół w Kleczanowie drewniany z osiemnastego wieku (powiat sandomierski)
 • ponadto - w pobliżu głównej trasy znajdują się ruiny zamków w Tudorowie (koło Włostowa) powiat opatowski i w Międzygórzu (koło Kleczanowa) - granica powiatów sandomierskiego i opatowskiego

z Warszawy, trasa przez Górę Kalwarię, Lipsko, Zwoleń: około 200 kilometrów

 • kościół w Tarłowie z siedemnastego wieku (powiat opatowski)
 • kościół z siedemnastego wieku i pałac z przełomu siedemnastego i osiemnastego wieku w Czyżowie Szlacheckim (powiat sandomierski)
 • kościół pofranciszkański z połowy trzynastego wieku i dawny znak pomiaru stanu wody na Wiśle z dziewiętnastego wieku - wszystko w Zawichoście (powiat sandomierski)

z Lublina około 110 kilometrów

 • zespół pałacowo - parkowy z dziewiętnastego wieku i kościół z początku dwudziestego wieku w Gościeradowie (województwo lubelskie, powiat kraśnicki)
 • kościół drewniany z przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku oraz przełom Wisły w Annopolu (województwo lubelskie, powiat kraśnicki)
 • zabudowania podworskie z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku w Linowie (województwo świętokrzyskie, gmina Zawichost, powiat sandomierski)
 • kościół z trzynastego wieku w Trójcy (powiat zawichojski)
 • kościół pofranciszkański z połowy trzynastego wieku i dawny znak pomiaru stanu wody na Wiśle z dziewiętnastego wieku - wszystko w Zawichoście (powiat sandomierski)

z Krakowa, około 160 kilometrów

 • kościół pofranciszkański z trzynastego wieku i parafialny z czternastego i szesnastego wieku - wszystko w Nowym Korczynie (województwo świętokrzyskie, powiat buskim)
 • dawny zespół dworski z dziewiętnastego wieku w Rogowie (ruina)
 • kościół z piętnastego wieku i pałac z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku w Łoniowie (powiat sandomierski)
 • zespół pocysterski w Koprzywnicy, przełom dwunastego i trzynastego wieku (powiat sandomierski)

z Kielc: około 100 kilometrów

 • kościół z czternastego wieku w Łagowie
 • kolegiata z dwunastego wieku, Bramę Warszawską z czternastego wieku, kościół bernardynów z czternastego i osiemnastego wieku oraz Podziemną Trasę Turystyczną - wszystko w Opatowie
 • kościół z przełomu trzynastego i czternastego wieku i pałac z dziewiętnastego wieku we Włostowie (powiat opatowski)
 • kościół w Kleczanowie drewniany z osiemnastego wieku (powiat sandomierski)
 • ponadto - w pobliżu głównej trasy znajdują się ruiny zamków w Tudorowie (koło Włostowa) powiat opatowski i w Międzygórzu (koło Kleczanowa) - granica powiatów sandomierskiego i opatowskiego

z Rzeszowa: około 100 kilometrów,  trasa przez Łańcut, Leżajsk, Rudnik n/Sanem

 • zamek w Łańcucie z przełomu siedemnastego i osiemnastego wieku
 • kościół i klasztor bernardynów z siedemnastego wieku w Leżajsku
 • kościół z osiemnastego wieku i pałac z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku w Rudniku nad Sanem
 • klasztor bernardynów z osiemnastego wieku w Rozwadowie

z Rzeszowa: około 90 kilometrów, trasa przez Głogów Małopolski, Kolbuszową, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg

 • Głogów Małopolski, zachowany układ urbanistyczny miasta renesansowego założonego przez Jana Głowę w 1580 roku
 • skansen budownictwa ludowego w Kolbuszowej, mieście nad rzeką Nil
 • zamek renesansowy zwany "Małym Wawelem" z przełomu szesnastego i siedemnastego wieku, kościół z szesnastego wieku w Baranowie Sandomierskim (nieco w bok od trasy)
 • kościół z piętnastego wieku w Tarnobrzegu - Miechocinie, z siedemnastego wieku w Tarnobrzegu - Dzikowie, pałace z dziewiętnastego wieku w Tarnobrzegu - Dzikowie i Mokrzyszowie